PERMOHONAN LESEN KONTRAKTOR

JENIS-JENIS SIJIL KONTRAKTOR CIDB 

1. Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) 

2. Sijil Perakuan Kerja Kerajaan (SPKK) 

3. Sijil Taraf Bumiputera (STB) 

SYARAT-SYARAT MEMOHON LESEN KONTRAKTOR CIDB 

Syarikat anda mestilah terlebih dahulu berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia. . 

[+] Mempunyai modal berbayar atau/modal terkumpul. Jumlah Modal terkumpul/Modal  berbayar 

bergantung kepada gred yang dipohon. Semakin tinggi gred semakin tinggi jumlah modal terkumpul/modal berbayar. Jumlah modal boleh dirujuk seperti di bawah : 

[+] Mempunyai personel teknikal dalam bidang Kejuruteraan Awam/Mekanikal/Elektrikal  atau 

sijil kemahiran yang diluluskan oleh CIDB bagi semua gred kecuali G2 dan G3. . 

[+] Untuk memohon SPKK, syarikat anda perlu memperolehi sijil penilaian SCORE  sekurang 

kurangnya 3 bintang bagi kontraktor gred G5, G6 dan G7 manakala sekurang-kurang 2  bintang bagi kontraktor gred G2, G3 dan G4 serta memperolehi pensijilan ISO 9001:2008  yang masih sah bagi gred G7. 

[+] Bebas dari sabitan tindakan tatatertib atau mahkamah semasa mengemukakan  permohonan.

Berikut adalah ringkasan Gred dan Keupayaan Menender/Menjalankan kerja 

KAWASAN OPERASI

SYARAT-SYARAT MEMPERBAHARUI LESEN KONTRAKTOR CIDB 

Untuk memperbaharui Lesen Kontraktor anda, anda perlu memiliki Sijil Integriti dan Sijil  Mata CCD. Tempoh pembaharuan bergantung kepada mata CCD yang anda ada. Jumlah  mata CCD yang diperlukan untuk pembaharuan bagi setiap gred boleh dirujuk di jadual  seperti di bawah. 

Sekarang anda sudah tahu syarat-syaratnya dan berurusanlah dengan kami. Kenapa perlu  pilih 

kami? Kerana kami telah berjaya selesaikan masalah yang dihadapi oleh kontraktor  berkenaan 

dengan pendaftaran baru mahupun pembaharuan.

Scroll to Top